English

Login Bedrijven
0 item(s)
Login Particulieren

BOOMPIOENEN
De groep Boompioenen vormt één van de vijf geweldige hoofdgroepen die wij onderscheiden binnen het rijk der pioenen (Botanische soorten, Lactiflora's, Kruidachtige Hybriden, Intersectie-Hybriden en dus de Boompioenen).

Om deze plantengroep Boompioenen te noemen is eigenlijk nogal een grote term. Nauwkeuriger zou het zijn om de groep struikpioenen te noemen. Of misschien houtachtige pioenen, omdat deze groep alle pioenen omhelst die bovengrondse houtachtige delen (takken) over kunnen houden na de winter. De term Boompioenen doet bij de meeste mensen een veel te grote hoogte en omvang van planten vermoeden in verhouding tot de werkelijkheid. Boompioenen worden namelijk onder gemiddelde omstandigheden zelden hoger dan anderhalve meter, en de meesten zullen dat niet eens halen. Resumé - deze groep pioenen struiken noemen zou kloppender zijn, en houtachtig misschien wel het meest treffend. Maar, omdat de algemeen ingeburgerde term Boompioenen is, zullen wij deze wonderlijke groep planten dan ook zo blijven duiden.

De groep der Boompioenen kan onderverdeeld worden in drie basis categoriën: Lutea-Hybriden, Suffruticosa-Hybriden en Rockii-Hybriden. We zullen hier niet zover gaan om deze drie groepen helemaal uit te diepen. Voor nu, zo denken wij, zal het volstaan om alleen kort wat te vertellen over degenen die wij op dit moment hebben opgenomen in ons aanbod.


ONZE COLLECTIE

De samenstelling van onze verzameling Boompioenen, die we dit jaar zijn begonnen en jaarlijks zullen blijven uitbouwen, wordt bepaald door wat er onder onze klimaat- en teeltomstandigheden succesvol kan groeien. Onze Nederlandse winters, en zeker hier aan de westkust, zijn over het algemeen zeer nat met maar weinig vorst en een typisch gebrek aan een beschermende sneeuwlaag. Voor het overleven van de knoppen op de bovengrondse houtachtige delen van Boompioenen is het van belang dat ze beschermd worden tegen ijzige winden (zoals bijv. door een laag sneeuw), en dat ze niet zo gevoelig zijn voor schimmelinfecties. De vele regenval en hoge luchtvochtigheid die onze winters zo sterk karakteriseren, kunnen de bovengrondse knoppen en takken doen rotten door schimmelaantastingen zoals met name Botrytis. Om deze redenen is het telen van Suffruticosa-Hybriden feitelijk geen optie, daar dit de meest gevoelige groep is. Er zullen mogelijk altijd uitzonderingen zijn, en wij denken er eentje gevonden te hebben met 'Guardian of the Monastery'. Deze heeft het vrij goed gedaan voor ons tot dusverre, waarschijnlijk omdat deze cultivar vermoedelijk ook een goede dosis Rockii in zich heeft.
Wij zullen ons hoofdzakelijk concentreren op de rijke groep der Lutea-Hybriden (de sterkste groep), en zullen tevens uitstapjes proberen te blijven maken naar hybriden met Rockii-afkomst (ook sterk).

We kunnen best verklappen dat het nogal een project is om tot een hoogwaardig en geschikt assortiment van groeikrachtige Boompioenen te komen. Onze hoofdcriteria om tot onze selectie te komen zijn naast uiteraard schoonheid, voornamelijk gezondheid en groeikracht. Met het laatste doelen we vooral op het sterke vermogen om gemakkelijk nieuwe grondscheuten te maken, en om reeds op "eerstejaars hout" te kunnen bloeien. Want we willen natuurlijk niet dat onze klanten eindigen met een slecht groeiende aankoop, of nog erger dat deze na één of een aantal winters zelfs het loodje legt. We zoeken dus lang en hard naar geschikte Boompioenen die wij in onze collectie op kunnen nemen. U kunt hier klikken voor alle details van de Boompioenen die wij dit jaar in onze Catalogus hebben opgenomen.

TYPE PLANTMATERIAAL - OP EIGEN WORTEL!!!
Alle Boompioenen die wij testen proberen we eerst op eigen wortel te krijgen, en dit is een heel lang proces. Het doortelen doen wij dan vervolgens uitsluitend door middel van vegetatieve deling, eigenlijk niets anders dan voor al onze andere type pioenen. De boompioenen die u bij ons kunt aanschaffen staan dan ook allemaal volledig op eigen wortel!

In verhouding tot de gangbare manier van aanbieden (geënte planten) biedt dit vele voordelen. De belangrijkste hiervan zijn een veel vlottere start, superieure groeikracht en goede kans op direct eerstejaars bloei. Ook kennen onze planten door onze teeltwijze geen opslag afkomstig van de voedingswortel waarop geënt is, een anders veel gehoord probleem. Bovendien kunt u onze boompioenen planten op exact dezelfde manier als alle andere vaste plant of intersectie-pioenen.


Meer verzorgingsadvies specifiek voor Boompioenen zullen wij in een later stadium toevoegen op deze website. Aarzel uiteraard niet om contact met ons op te nemen indien u voor dit moment al vragen heeft.